GIS-koolitus

Traditsiooniliselt toimuvad ka 2019. aastal GIS-tehnoloogiat tutvustavad ainetunnid, mida viib läbi Ranel Suurna (AlphaGIS OÜ). Läbi praktiliste harjutuste tegemise õpitakse tundma populaarse ArcGIS Online sisu ja töövõtteid, mis on seotud kartograafia, geoanalüütika, veebikaartide koostamisega jpm, mida on edukalt kaasatud juba paljude üldhariduskoolide õppeprogrammi(de)s ning õpilaste uurimistöödes. Eraldi keskendutakse ka uuenenud ArcGIS Online-i kaardiakna võimaluste tundmaõppimisele. Tunnid toimuvad Eesti Rahvusraamatukogu auditooriumis # 3107.

Palume Teil võimaluse korral aktiveerida koolides kasutamiseks mõeldud ArcGIS Online kasutajakonto juba enne koolitusele tulekut. „GIS kooli“ programmiga liitunud koolide aineõpetajad saavad kasutada juba varasemast aktiveeritud ja kehtivaid ArcGIS Online`i juurdepääsumandaate. Ülejäänud osalejad saavad ülesannete tegemiseks vajadusel ajutised juurdepääsud kohapeal otse koolitajalt.

NB! Juhime tähelepanu asjaolule, et lühikoolitus on esmajärjekorras suunatud üldhariduskoolide aineõpetajatele ning eelisjärjekorras saavad registreeruda „GIS kooli” programmiga liitunud koolide õpetajad. Õpilased, tudengid ning teised huvilised saavad osaleda vabade kohtade olemasolul, mille kohta saadetakse kõigile ka asjakohane kinnitus.

„GIS kooli“ programmist ja sellega liitumisest saate täpsemalt lugeda siit.