GIS-päev 2019

Järgmise GIS-päeva info ilmub peagi. Ettepanekuid korralduse kohta ning esinemissoovid võib edastada emailile gispaev@gmail.com

Jälgige meie tegevusi Facebookis