Uurimustööde konkurss 2019 on nüüd avatud!

Selleaastase GIS-päeva raames toimuv uurimistööde konkurss on avatud!

Just nagu eelnevatel aastatel on olnud traditsiooniks, toimuvad ka sel aastal GIS-päeva eel õpilaskonkursid parima uurimistöö ning parima kaardi valimiseks. Sel aastal oleme aga eriti põnevil, kuna mõlemad konkursid on avatud nii üldhariduskoolide õpilastele kui ka üliõpilastele!

Uurimistööde konkursile on oodatud osaleja enda koostatud uurimistöö, milles on kasutatud GIS-tehnoloogiaid. Kasutatavate tarkvarade osas piirangud puuduvad, kasutada võib nii ESRI lahendusi (nt ArcGIS Online, ArcGIS Pro), vabavaralist QGIS-i, Google Mapsi või muud.

Töö peab sisaldama järgnevaid osi:

 • Tiitelleht (töö pealkiri, autori ees- ja perekonnanimi, klass/kursus, e-posti aadress, kontakttelefon, juhendaja(te) nimi, (üli)kooli nimi, aasta)
 • Sisukord
 • Sissejuhatus
 • Sisuosa
 • Kokkuvõte
 • Kasutatud allikate loetelu
 • Vajadusel lisad (joonised, tabelid jm)

Uurimistöö peab olema vormistatud Times New Roman 12-punktilise kirjasuuruse ja reavahega 1,5. Tekst peab olema rööpjoondatud (justified) ja leheküljed nummerdatud. Kasutatud joonistel peab olema allkiri ja tabelitel pealkiri.

Koostatud uurimistöö tuleb saata hiljemalt 3. novembriks 2019 PDF-vormingus aadressile gispaev@gmail.com.

Uurimistööle peavad olema lisatud järgmised andmed:

 • Autori ees- ja perekonnanimi
 • Autori vanus
 • Kool või ülikool
 • Töö valmimise aasta
 • Kasutatud allikad

Töid hinnatakse kolmes vanuserühmas:

 • 11-15-aastased õpilased
 • 16-19-aastased õpilase
 • üliõpilased

Žürii hinnangute põhjal tunnustatakse iga vanuserühma kolme esimest kohta (kokku üheksa auhinda). Uurimistöös hinnatakse originaalsust, tehnilist teostust, rakenduslikkust, tulemuste vastavust seatud eesmärkidele, analüüsioskust ning vormistust, sh kasutatud allikate viitamise korrektsust.

Vähemalt neljaliikmeline žürii valib hiljemalt 10. novembriks 2019 välja võidutööd. Auhinnad antakse autoritele üle GIS-päeval 13. novembril 2019 Eesti Rahvusraamatukogus. Võitjatele jagatavad auhinnad kuulutatakse eelnevalt välja GIS-päeva Facebooki lehel.

Konkursi võitjate nimed pannakse üles GIS-päeva veebilehele www.gispaev.ee. Tunnustuse pälvinud uurimistööd säilitatakse GIS-päeva koduleheküljel.

 

Kaardivõistlus 2019 on nüüd avatud!

Selleaastase GIS-päeva raames toimuv kaardivõistlus on avatud!

Taas on avatud GIS-päeva eel toimuvad õpilaskonkursid parima uurimistöö ning parima kaardi valimiseks. Sel aastal oleme aga eriti põnevil, kuna mõlemad konkursid on avatud nii üldhariduskoolide õpilastele kui ka üliõpilastele

GIS-päeva kaardivõistluse eesmärk on selgitada välja üldhariduskoolide õpilaste ning tudengite poolt koostatud parimad ja huvitavamad kaardid ning kaardirakendused. Üldhariduskoolide õpilased ning üliõpilased peavad konkursil osalemiseks esitama enda koostatud kaardi või kaardirakenduse. Samuti võib esitada varasemalt põhikoolis või gümnaasiumis tehtud kaarte või kaardirakendusi. Üks osaleja võib soovi korral esitada mitu tööd.

Kaardivõistlusele esitatava töö teema peab olema üks järgnevatest:

 • Keel kaardil
 • Eestlane on laulu- ja tantsurahvas
 • Kaardistame kosmost

Kasutatavate tarkvarade ja kaardirakenduste osas piirangud puuduvad. Võib kasutada nii ESRI lahendusi (nt ArcGIS Online, ArcGIS Pro), vabavaralist QGIS-i, Google Mapsi või muud. Võistlusele esitatav kaart peab olema kartograafiliselt korrektselt vormistatud ehk sellel peavad olema vähemalt pealkiri ja legend.

Kaardile ja kaardirakendusele tuleb lisada järgnev info:

 • Autori ees- ja perekonnanimi
 • Autori vanus
 • Kool või ülikool
 • Töö valmimise aasta
 • Kasutatud allikad
 • Kasutatud tarkvarad/rakendused

Võistlusel osalevate kaartide lõppformaat on kas A4 (219 x 297 mm) või A3 (297 x 420 mm). Veebikaartide väljatrükke saata ei ole vaja, kuid valmiskaardi lahutusvõime peab olema piisav A4 või A3 formaadis printimiseks.

Tööde esitamise tähtaeg on 3. november 2019.

Lisaks võistlustööle tuleb esitada järgnev info:

 • Autori ees- ja perekonnanimi
 • Autori e-posti aadress
 • Autori kontakttelefon
 • Juhendaja nimi
 • Juhendaja kontaktandmed

Koostatud kaart või kaardirakendus tuleb saata PDF- või TIFF-vormingus või link veebikaardile aadressile gispaev@gmail.com.
Paberkandjal töid saab esitada tööpäevadel kuni kella 18:00-ni Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) 8. korruse geograafia- ja kartograafiasaalis. Kontakt: Tiina Kruup, tel 6307156.
Töid võib saata postiga aadressile Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, AlphaGIS OÜ. Kontakt: Katrin Meschin, tel 52 64 840

Töid hinnatakse neljas vanuserühmas:

 • Kuni 10-aastased õpilased
 • 11-15-aastased õpilased
 • 16-19-aastased õpilased
 • üliõpilased

Võistlustöödes hinnatakse:

 • Valitud andmete ja lahenduse sobilikkust.
 • Originaalsust ja loomingulisust: kui loominguliselt on ülesandele lähenetud/kui originaalne on lahendus.
 • Informatiivsust: kui arusaadavalt on võimalik soovitud teavet välja lugeda.
 • Kartograafilist kujundust: kas ja kuidas on kasutatud kartograafilisi elemente (pealkirja, legendi, mõõtkava, sümboleid ja värve jne).

Esitatud tööd kandideerivad järgmistele auhindadele:

 • Parima kujunduse ja sisuga kaart (igast vanuserühmast esimene koht, kokku neli auhinda. Võitjad selguvad žürii hinnangute põhjal).
 • Arenguauhind kaardile, mis on hästi tehtud, kuid vajaks veel veidi täiustamist (igast vanuserühmast üks töö, kokku neli auhinda. Võitja selgub žürii hinnangute põhjal).
 • Huvitava tehnilise teostuse eriauhind GIS-ettevõtte AlphGIS poolt.

Žüriil on õigus auhindu mitte välja anda.

Välja jagatavad auhinnad kuulutatakse välja GIS-päeva Facebooki lehel enne konkursi lõppu.

Võistluse žüriis on vähemalt 4-liiget GIS-päeva korraldustoimkonda kuuluvatest asutustest. Auhinnad antakse autoritele üle GIS-päeval 13. novembril 2019 Eesti Rahvusraamatukogus. Žüriil on õigus auhindu mitte välja anda.

Konkursile laekunud tööd pannakse näitusele GIS-päeval. Võitjate nimed pannakse üles GIS-päeva veebilehele www.gispaev.ee.

Tunnustuse pälvinud uurimistööd säilitatakse GIS-päeva koduleheküljel www.gispaev.ee. GIS-päeva korraldajatel on õigus kasutada võistlusele saadetud töid infomaterjalide trükkimisel.

Tasuta kasutatavaid kaardirakendusi:

ArcGIS Online veebikaardi koostamise keskkond www.arcgis.com/features
Google Maps www.maps.google.com
Maa-ameti geoportaal https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis
Hoia silm peal ka tasuta kursustel, kus õpitakse veebipõhiseid kaardirakendusi looma.

Küsimuste korral kirjutada aadressil gispaev@gmail.com

Konkursside võitjad

Uurimistööde konkursil pälvisid tunnustuse Jaan Eerik Sorga (Vanalinna Hariduskolleegium) tööga “Minu kodukoha rändrahnud” ja Sander Roosalu (Tallinna Reaalkool) tööga “Harjumaa õpperajad ja nende sobivus Tallinna koolide õuesõppe teostamiseks”.

Kaardivõistlusel said auhinnad nooremas vanuserühmas Pauline Tanis (Tallinna Humanitaargümnaasiumparima sisu ja kujundusega kaart, AlphaGISi tehnilise teostuse eriauhind), Mia Martha Aasaväli (Türi Põhikoolarenguauhind) ning gümnaasiumi vanuserühmas Mihkel Paal (Tallinna Reaalkoolparima sisu ja kujundusega kaart), Robert Suigusaar (Tallinna Reaalkool, arenguauhind) ja Iris Tamsalu (Tallinna ReaalkoolAlphaGISi tehnilise teostuse eriauhind). Palju õnne kõikidele võitjatele!

 

Tunne Euroopa liitu!

Ootame kõiki huvilisi 15. novembril teematundi „Tunne Euroopa Liitu!“
Aktiivses teematunnis keskendume EL institutsioonidele, Euroopa Parlamendi valimistele ja tutvume erinevate EL teemaliste andmebaasidega.
Tund kestab umbes 35 min ja on mõeldud ~15 õpilasele. Liitu meiega kell 11 või kell 15 punases rühmaruumis (5. korrusel).
Võid tulla üksi või koos sõpradega, huvist anna märku siin:  pille.slabina@nlib.ee

Osale geograafianädala veebiviktoriinis!

EGEA-Tartu kutsub kõiki õpilasi juba kolmandat korda osalema veebiviktoriinil, et tähistada 11.-17. novembril toimuvat rahvusvahelist geograafianädalat (Geography Awareness Week)!

Veebiviktoriin toimub 13.-15. novembril, mil igal päeval on vastamiseks küsimus ühest geograafia valdkonnast. Päeva küsimus avaldatakse kell 8.00 EGEA-Tartu veebilehel (www.egea.ee - Tegevused – Geograafianädal 2018) ning sellele on võimalik vastata kuni 19.00. Nii on võimalik vastata küsimustele nii tunnis kui ka pärast koolipäeva. Õiged vastused avaldatakse koos järgmise päeva küsimusega.

Veebiviktoriinist on oodatud osa võtma kõik põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased. Osalemine on individuaalne. Vastamisel võib (ja on lausa soovituslik) kasutada interneti ja teatmeteoste abi.

Parimaid premeerib auhindadega Regio!

Veebiviktoriini korraldab Tartu Ülikooli geograafiatudengite organisatsioon EGEA-Tartu. Lisainfo Facebookis.

Välitööde koolitus

Seekordne kaardikoolitus keskendub andmete kogumisele välitöödel. Aluseks on võetud sellel suvel toimunud Tallinna linna ja nelja kooli virgestusalade kaardistamise koostööprojekt. Kuna antud töövoog on suhteliselt universaalne, saab seda kasutada ka näiteks kodanike kaasamisel ning põhimõtteliselt mis tahes objektide välitööl kaardistamisel. Koolitusele saab registreerida siin.