Kava ja ettekanded

10.00 Tervitussõnavõtt – Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu)

10.10 Avasõna –  Tõnu Oja (ESTGIS-i juhatuse esimees)

10.30 ”Kaardi lugemine pimedana ja kuidas see kasuks võib tulla?” – Jakob Rosin (Vanalinna Hariduskolleegium)

Millist abi saavad nägemispuudega inimesed geograafiast? Oma asukohast teada saamise erinevad meetodid (GPS, relieefsed kaardid). Milline informatsioon on vaegnägijaile kõige olulisem? Kaartide ligipääsetavus tänapäeval.

11.00 “GIS hiilib ametniku töölauale” - Ramon Reimets (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

Ettekandes antakse ülevaade erinevatest kaardirakendustest Tallinna linnavalitsuses, mis salamahti on leidnud oma tee ametnike igapäevaseks töövahendiks.

11.30 “Veekogude kaitse planeerimine GIS-i abil”- Kristjan Piirimäe (Eestimaa Looduse Fond)

 Enamus reostusest voolab veekogudesse hajusalt valglalt. Meetmete planeerimiseks tuleb paigutada üksteise peale hulk temaatilisi geoinfokihte: veekogud, kõrgus merepinnast, saasteallikad, maakate, mulla lõimis jm. RasterMode mudel jagab valgla 10 x 10 m2 suurusteks ruutudeks ning paigutab neile hajureostuse tõkestamise meetmed: veekogude äärsed puhverribad, tehismärgalad, dreeniregulaatorid jm. Sama mudel prognoosib ka meetmete puhastusefekti ja majandusliku kulutõhususe.

 

 

12.00 – 13.00 Vaheaeg (vaheajal on võimalik külastada väikeses konverentsisaalis näitust “Kaardikoostamise tehnikate areng”)

 

13.00 Aeromõõdistamine drooni abil – Jaan Viru ja Jürgen Aluoja (Viru Markšeideribüroo)

Ettekanne annab ülevaate drooni tehnoloogia võimalustest geodeesias. Näitame visuaalis pilti, kuidas droon töötab ja millised on tulemused. Räägime seni tehtud töödest – head ja vead.

13.20 “Statistikaameti kaardirakendus” - Berit Hänilane (Statistikaamet)

Statistikaameti kaardirakendus on veebipõhine kaardirakendus Statistikaameti ruumiandmete kuvamiseks, teemakaartide vaatamiseks ja kasutamiseks, ruumi- ja tabelandmete alla laadimiseks ning ruumipäringute tegemiseks. Ettekandes tutvustatakse, kuidas kasutada  statistilisi ruumiandmeid ja kaardirakendust erinevate ruumiülesannete lahendamiseks.

13.40 Kaardilugude loomine koolitunnis – Ranel Suurna (AlphaGIS)

Öeldakse, et üks pilt võib edasi anda rohkem kui tuhat sõna. Seega saame öelda, et mistahes sisuga loo jutustamine kaardi abil annab algselt vaid tekstiga kirjeldatud infole juurde geograafilises võtmes visualiseeritud osa, mille asjakohane tõlgendamine oleks muidu aeganõudev või üldse võimatu. Kaardilood tähendavad võimalust integreerida omavahel intelligentse veebikaardi sisu koos kirjeldava teksti, multimeedia ja teiste interaktiivsete vahenditega. Ettekandes tutvustatakse kaardilugudega seotud teemasid Esri ArcGIS Online uuenenud sisuga keskkonnas lihtsasti kasutatavate ning valmiskujul mallide kaudu.

14.00 “Lennukiga kaardistamine – kuidas ja millega?” - Mait Metsur (Maa-amet)

Kuidas lennatakse, kus, miks, kellele, kui kõrgelt, kui kiirelt, miks sellise lennukiga. Millega lennatakse, mis seadmed on lennukis, mis andmeid nendega kogutakse (aerokaamera, aerolaserskänner, spektromeeter). Lisaks meelelahutusliku poolepealt tavakaamera pildid, mida olen ise hobi korras pildistanud kogu Eestist ja teinud TASUTA meelelahutusliku portaali www.aerofotod.ee, kus iga inimene saab otsida oma kodukoha lähedusest aeropilte ja videoid ning kui leiab või oskab siis anda piltidele ka täpsem asukoht (ideaalne oma kodukoha ja miks mitte ka kogu Eesti tundmaõppimiseks teise nurga alt).

 

14.30 – 15.00  Vaheaeg (vaheajal on võimalik külastada väikeses konverentsisaalis näitust “Kaardikoostamise tehnikate areng)

 

15.00 Joonistamisvõistluse  ja kaardi koostamise võistluse parimate tööde autasustamine;

15.20 “Geodeesia ja geoinformaatika Tallinna Tehnikaülikoolis” - Silja Talvik (Tallinna Tehnikaülikool)

Mida teab keskmine noor geodeesiast ja geoinformaatikast? Kui viimasest on neil mingi aimdus olemas, siis sõna „geodeesia“ ei pruugi ta kuulnudki olla. Veel 7 aastat tagasi mina igatahes ei teadnud, mida see tähendab. Pidin sõnaraamatust vaatama, aga seal ei olnud seda sõna!

Kes on geodeet? Geoinformaatik? Mida nad oma igapäevatöös teevad? Kus ja mis tasemel saaks vastavaid teadmisi omandada? Tutvume lähemalt TTÜ ehitusgeodeesia õppekavaga. Juttu tuleb ka gümnaasiumõpilastele mõeldud Tehnoloogiakooli „Geoinformaatika“ kursusest ning teistest tegevustest, mis oleme ette võtnud oma eluvaldkonna tutvustamiseks.

15.40 ”Kooliõpilaste kaardieelistused” – Katerina Kuznetsova (Tartu Ülikool)

Tänapäeval inimesed on harjunud lugema kaarti pinnapealselt. Kuid tänu tehnoloogiate arengule on meil võimalik kasutada ruumiliste objektide kujutamise tehnikaid, mis võimaldavad kaardile jätta kasutajale realistliku ruumitunnetuse. Ettekandes antakse ülevaade õpilaste kaartide ja leppemärkide eelistustest ning 2D ja 3D kaartide tõhususe kontrollimise tulemustest.

16.00 Gümnaasiumi geoinformaatika õppeaine tutvustus - Tõnu Oja (Tartu Ülikool)

TEAME  programmi raames on valminud valikkursuse Geoinformaatika õppematerjal gümnaasiumidele. Räägime õppematerjali kasutamisest koolides ja õpetajakoolitustel.

16.30 Diskussioon ja kokkuvõte

 

One thought on “Kava ja ettekanded

  1. Pingback: GIS PÄEV 2013 |