Kava ja ettekanded

10.00 Tervitussõnavõtt – Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu)

10.10 Avasõna – Tarmo Soomere (Eesti TA informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja)

10.30 Kümme aastat GIS päevi – Ivari Rannama (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

11.00 ”Virtuaalne Härjapea jõgi” - Karl-Kiur Saar (Tallinna Reaalkool)

Ettekandes tutvustatakse ajaloolisi Tallinna linnaplaane, kus on märgitud Härjapea jõgi. Samuti räägitakse nende kaartide georefereerimisest ning veebilahenduste, sh veebikaardi ning veebirakenduste loomisest.

11.30 ”GIS-lahenduste abi ja roll Eesti muinas- ja keskaegse teedevõrgu rekonstrueerimisel” – Valdo Praust (teedeajaloo huviline)

Näitan oma ettekandes, kuidas GIS-lahendused aitavad rekonstrueerida nende ajastute teedevõrku, mil Eesti alade kaarte veel ei koostatud. Näitan üksikuid kohti, kus LIDARi kõrgusmudel, aerofotodelt tuvastavad jäljed ammukadunud teedest jms on võimaldanud leida objekte, millede avastamine looduses oleks olnud väga suur töö või lausa võimatu.

 

12.00 – 13.00 Vaheaeg (vaheajal on võimalik külastada Rahvusraamatukogu näitusesaalis kaardinäitust “KAART seinal“)

 

13.00 Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste pendelrände visualiseerimine ArcGIS Online abil” - Rain Kilkson ja Rando Simson (Tallinna Saksa Gümnaasium)

Tegemist on eelmise aasta uurimistööga mille käigus kaardistati Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste elukohad küla või linnaosa täpsusega ArcGIS Online abil, mis aitas meil visualiseerida andmeid. Andmete põhjal sai teha edaspidiseid järeldusi võrreldes erinevate kooliastmete õpilaste elukoha kaugust meie koolist, Tallinna Saksa Gümnaasiumist. 

13.20 “Muhu laste maakaardid”- Elluli Saat ja Maarjali Vaht (Muhu Põhikool)

Ettekanne tutvustab Muhu kooli 7. klassi õpilaste viimase 2 aasta tegemisi ArcGISi keskkonnas.

13.40 “Esri noore teadlase stipendiumiga San Diegos” - Jürgen Vahtra (Hiiu Vallavalitsus/Eesti Maaülikool)

Ettekanne tutvustab Esri noorte teadlaste auhinna programmi, jagab kuulajatega suvel San Diegos toimunud Esri kasutajate konverentsi kogemust ja tutvustab inspireerivaid GIS rakendusi erinevatelt elualadel.

14.00 ”GIS-i kasutamine üldhariduskoolide uurimistöödes” – Ranel Suurna (AlphaGIS)

Haridusmaastikul muutuvad ajas üha olulisemateks võtmesõnadeks “innovatsioon” ja “loovus”. Üldhariduskoolide loov- ja uurimistööde koostamisel ning esitlemisel annab IKT vahendite rakendamine palju uusi võimalusi. Ettekandes antakse Eesti koolide näidetel ülevaade GIS-tehnoloogia kui IKT-vahendi edukast rakendamisest nii uurimistööde tegemisel kui ka mujal õppetöös. Praktilises osas tutvustatakse lihtsa veebikaardi äpi tegemist.

14.30 – 15.00  Vaheaeg (vaheajal on võimalik külastada Rahvusraamatukogu näitusesaalis kaardinäitust “KAART seinal“)

 

15.00 Kaardi koostamise võistluse parimate tööde autasustamine;

15.20 “Milleks omavalitsusele GIS?“ – Margus Pikkor (Orissaare Vallavalitsus)

Orissaare vald kasutab oma töös GIS tarkvara igapäevaselt. Suurepärane abivahend. Kasutame teda vallavalitsuse istungitel otsuste tegemise juures näitamaks, millest käib jutt. Hetkel on vallamajas kasutajateks kaks ametnikku, ideaalne oleks kui kasutajaid oleks rohkem. Planeeringute menetlemise juures ilma enam ei saa.

15.40 „GIS-i kasutamine Rail Balticu raudteetrassi planeerimisel“ - Pille Metspalu ja Jaanus Padrik (Hendrikson & Ko)

Ettekandes tuleb juttu GIS-i võimalustest ja andmetest, mida oleme kasutanud Rail Balticu trassikoridori planeerimisel ja eelistuse kujundamisel.

16.00 Hädaabi uus töövahend - Urmo Braun (CGI) ja Edvi Freiberg (Häirekeskus)

Ettekandes tuleb juttu:

-           Uue töövahendi võimalustest ja funktsioonidest, sealjuures tuuakse välja suurimad erinevused varasemaga võrreldes;

-          Tuuakse välja oodatud tulemus ehk tänu uuele töövahendile kiireneb reaalselt abi osutamine, mis aitab päästa mitmeid elusid;

-          CGI Eesti räägib, mis oli nende jaoks suurimaks väljakutseks ning avatakse pisut tehnoloogilist tausta;

-          Lõpus näidatakse koos Häirekeskusega ka mõnda demopilti digikaardist.

 

16.20 “Põlevkivi kaevandamine läbi aja ja ruumi” - Eduard Pukkonen (Eesti Energia)

Põlevkivi eile, täna ja homme. Läbi kaartide, GISiga ja ilma. Ruumiandmete põhjal tehtavad otsused, geoloogiast looduskaitseni, tehnorajatistest puhkemaastikeni. 

16.45 Diskussioon ja kokkuvõte

 

One thought on “Kava ja ettekanded

  1. Pingback: Uudistaja 12.11.2014