Ele Pidmanni ettekanne töötoas „GIS-i kasutamine geograafia uurimis- ja loovtöödes“

Ele Pidmanni ettekanne töötoas „GIS-i kasutamine geograafia uurimis- ja loovtöödes“