TÜ Geograafia osakonna teaduri Anto Aasa ettekanne “Keskuskohtade mõju hindamine mobiillpositsioneerimise andmetel”

TÜ Geograafia osakonna teaduri Anto Aasa ettekanne “Keskuskohtade mõju hindamine mobiillpositsioneerimise andmetel”