TÜ magistrandi Risto Ülema ettekanne ”Võimalikud viisid voorte tuvastamiseks GIS-tarkvaraga LiDARi kõrgusmudelilt”

TÜ magistrandi Risto Ülema ettekanne ”Võimalikud viisid voorte tuvastamiseks GIS-tarkvaraga LiDARi kõrgusmudelilt”