Harku Vallavalitsuse GIS spetsialisti Tõnis Kundla ettekanne “GIS rakendamisest omavalitsuses”

Harku Vallavalitsuse GIS spetsialisti Tõnis Kundla ettekanne “GIS rakendamisest omavalitsuses”