Korraldajad ja toetajad

GIS-päeva korraldavad:

GIS-päeva toetavad:

GIS-päeva partnerid: