Õpilased

Õpilased on isikud, kes õpivad ükskõik millises üldhariduskoolis.

Tänapäeval puutuvad õpilased oma õppetöö raames kokku erinevate tehnoloogiatega ning teavad seetõttu hästi, kui tähtis on selles valdkonnas uute oskuste omandamine. GIS-päeval osalemine annab võimaluse tutvuda erinevate GIS-i tehnoloogiatega ning teada saada, kus on võimalik GIS-i õppida. Lisaks räägitakse geograafiateaduse uurimismeetoditest ja GIS-i põhistest rakendustest erinevates eluvaldkondades.

Õpilastel on GIS-päeval võimalik osaleda mitmete tegevuste kaudu:

  • küsi õpetajalt luba ja tule koos klassikaaslastega 14. novembril Eesti Rahvusraamatukokku ning võta osa kõikidest GIS-päeva raames toimuvatest üritustest;
  • kui sul ei ole võimalik 14. novembril Tallinnasse sõita, siis osale uurimistööde konkursil ja/või kaardi koostamise võistlusel. Kõik kaardi koostamise võistlusele saabunud tööd pannakse üles GIS-päeva konverentsisaali.

GIS-päeval osaledes:

  • saad teada, kui huvitav on geoinformaatika/GIS ja kus seda kasutatakse;
  • omandad uusi kogemusi GIS-i valdkonnas;
  • saad uut informatsiooni edasiste õppimisvõimaluste kohta.

…ja võimalik, et leiad endale uue ja huvitava hobi.

PS! Juhul kui sul ei ole võimalik 14. novembril Eesti Rahvusraamatukokku tulla ja selle raames korraldatavatel üritustel osaleda, võid paluda oma õpetajal selle päeva raames midagi vahvat korraldada!