Üliõpilased

Üliõpilased on ülikoolis või muus kõrgkoolis õppivad isikud.

Ülikoolide ja muude kõrgkoolide õppekavadest võib leida hulgaliselt õppeaineid, mis tutvustavad GIS-i tehnoloogiad ning nende poolt pakutavaid erinevaid analüüsivõimalusi. Üliõpilased saavad nendel õppeainetel osaledes teadlikult kujundada oma edasisi karjäärivõimalusi. GIS-päeval osalemine annab üliõpilastele võimaluse tutvuda erinevate GIS-i tehnoloogiatega ning saada infot/ideid oma edasiste õppimisvõimaluste kohta. Lisaks on võimalik teada saada geograafiateaduse uurimismeetoditest ja GIS-i põhistest rakendustest erinevates eluvaldkondades.

Üliõpilastel on GIS-päeval võimalik osaleda järgnevate tegevuste kaudu:

  • teha ettekanne oma uurimustööst;
  • võtta osa 14. novembril toimuvast konverentsist, mille raames tutvustatakse geograafia ja GIS-i arengusuundi ning praktilisi kasutusalasid;
  • tutvuda konverentsi raames läbi viidava kaardinäitusega;
  • tutvuda kõrgkoolide, riigiasutuste, GIS-i ja kaardifirmade tegevusalade, andmekogude ja tarkvaralahendustega.

GIS-päeval osaledes:

  • saad teada uutest arengusuundadest ja kasutusaladest GIS-i valdkonnas;
  • saad uut informatsiooni edasiste õppimisvõimaluste kohta;
  • saad uusi kogemusi/ideid erinevate GIS rakenduste kasutamise kohta.

PS! Juhul kui sul ei ole võimalik 14. novembril Eesti Rahvusraamatukokku tulla ja selle raames korraldatavatel üritustel osaleda, korralda näiteks oma kursusekaaslastega aruteluõhtu GIS-iga seotud teemal või tutvusta oma sõpradele GIS-i võimalusi.