GeoMentor programm

 

 

 

 

Mis on GeoMentor?
GeoMentor on rahvusvaheline programm (www.geomentors.net), mis kutsub GIS-spetsialiste ja geoinformaatikuid üles aitama koole ja õpetajaid koolides geoinformaatikat igapäevases õppetöös kasutama. GeoMentor teeb koostööd õpetajate ja õpilastega ning aitab arendada ruumilise mõtlemise oskusi.

Millega GeoMentor tegeleb?
GeoMentori programmis osalemine toimub vabatahtlikkuse alusel olles valmis pakkuma oma teadmisi ning jagama praktilisi kogemusi õpetajate/õpilaste nõustamisel või uurimustööde juhendamisel, kus GIS-vahendeid kasutatakse. GeoMentor on tugiisikuna abistavaks lüliks nii geoinformaatika-alase kirjaoskuse edendamisel, valdkonna tutvustamisel ja propageerimisel laiemas kontekstis kui ka sellega seotud IKT-alaste oskuste arendamise protsessis.

Kes võib olla geomentor?
Geomentoriks võib saada igaüks, kes kasutab geoinformaatikat ja soovib noori õpingutes toetada:

  • GIS-i spetsialistid
  • Kartograafid
  • Linnaplaneerijad
  • Kohalike omavalitsuse spetsialistid
  • Arhitektid, insenerid
  • Põllu- ja metsamehed
  • Kaitsejõudude spetsialistid
  • Kõik, kes mõistavad ja väärtustavad asukohapõhise teabe olulisust ning selle kasutamise rolli meie igapäevaelus.

Kust leiab lisainfo ja abimaterjale?
GeoMentor programmi tutvustav brošüür on kättesaadav siit. GeoMentor programmiga saab liituda igaüks kas geoinformaatika ja GIS-alase abi soovijana ja/või geomentorina, registreerides end veebikaardi rakenduses, mis on kõigile huvilistele avalikult kättesaadav: https://giskoolis.maps.arcgis.com

Täpsema ülevaate programmi sisust ja sinna registreerumisest saate teemat käsitleva ettekande “GeoMentor programm Eestis” videost, mis on kättesaadav https://vimeo.com/146391947

Ühine geomentorite kogukonnaga!

Kui igal geoinformaatikul on kasvõi üks tugikool, annab see olulise arengutõuke koolihariduses!

GeoMentor programmi toetavad: Eesti Geograafiaõpetajate Ühing ja AlphaGIS

One thought on “GeoMentor programm

  1. Pingback: GIS spetsialistid esinesid Geograafia nädala raames 14 koolis | GIS-päev