Kava ja ettekanded

KAVA ja ETTEKANDED

10.00  Avasõna
10.10 Esimesed sammud geoinformaatika-maailmas ühe maakooli näitel – Vaike Rootsmaa (Rannu Keskkool)
10.25 Kus asuvad geograafia “mängumaal” koolid, prügimäed, külapoed …? - Edgar Sepp  (Tartu Ülikooli Geograafia Instituut)
10.40 GIS rakendused paleolimnoloogias – Jaanus Terasmaa (Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut)
10.55 Maa-aluse maailma saladused – Ingo Valgma (Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut)
11.10  Kakskümmend aastat Eesti lageraiealasid satelliidipiltidel – Urmas Peterson (Tartu Observatoorium, Eesti Maaülikool)
11.25 GIS Eesti lennunduses – Aigar Tarre (Lennuliiklusteeninduse AS)
11.40 GIS Tallinna teenistuses – Tanel Tamm, Ivari Rannama (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geoinformaatika osakond)

12.00-13.00  Vaheaeg

13.00  Kolmemõõtmeline kodumaa – Ott Pruulmann (Maa-amet)
13.15 Tarkvaralised rakendused ja kaasaegne seire looduskaitses – Meelis Leivits (Riiklik Looduskaitsekeskus)
13.35 Kus on Tallinnas hea elada – Eduard Pukkonen (Dereevos)
13.55 Tiigrihüpe ja õuesõpe? - Aimur Liiva (Tiigrihüppe SA)
14.15 DIGMAP – ajalooliste kaartide kogu veebis – Margit Tohver (Eesti Rahvusraamatukogu)

14.30-15.00  Vaheaeg

15.00  Joonistusvõistluse võitjate autasustamine
15.15 Eesti kaardiandmed globaalsetes andmebaasides – Erki Kokkota (REGIO)
15.35 Veebikaart: omavalitsuse tööriist ja vahend kodaniku/külalisega suhtlemiseks. Tallinna kaardirakenduse näitel – Annely Kesküll (E.O.Map)
15.55 Mobiil-GIS ehk GIS igaühe taskus – Jaanus Kask (AlphaGIS)
16.15  Diskussioon ja lõpetamine