Kava ja ettekanded

10.00 Tervitussõnavõtt – Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu)

10.10 Avasõna – prof Tõnu Oja (Eesti Geoinformaatika Seltsi juhatuse esimees)

10.30 Milleks mulle suunataju: iPhone teab, kuhu minna!? – Erik Tamre (Tallinna Reaalkool)

Minu vanaema ei mõista, kuidas saab oma kodulinnas orienteerumine ühele noorele inimesele veel kaheksateistkümne eluaasta järel raskusi valmistada. Mina küll mõistan – siililegi selge, et uus sajand nõuab ilmakodanikult hoopis teistsuguseid oskusi, muu hulgas geograafiaalaseid. Mida niisugustest muutustest arvata? Kas ja kuidas käib nendega kaasas kooliprogramm? Kummal põlvkonnal siis õigus on, kuuletegi tolle (ilmselgelt erapooletu) noore inimese suu läbi.

11.00 Geoinformaatika gümnaasiumi valikainena – Jüri Roosaare (Tartu Ülikool)

TeaMe programmi raames koostatakse gümnaasiumi uue õppekava kohaseid “Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna” valikkursuste õppematerjale. Geoinformaatika õppekomplekt, mida arendab TÜ geograafiaosakonna eestvõttel kaheksaliikmeline meeskond, on praktilise suunitlusega. Peamiseks õpiväljundiks on oskus luua ja kasutada kohateavet geograafiliste ülesannete lahendamiseks. Teoreetiline osa ja harjutusülesanded esitatakse eri raskusastmetes, et saaks kaasata erinevate eelteadmiste, huvide ja võimetega õpilasi. Õppetöö materjalid on Moodle keskkonnas, mis võimaldab paindlikkust tunniplaanis ja õppegruppides. Peale katsetamist pilootkoolides ning vajalikke täiendusi/muudatusi peab õppekomplekt lõplikult valmima 2013.a.

11.30 Geodisain – geoloogia, maavarad, majandus – Veiko Karu (TTÜ Mäeinstituut)

Kuidas tekkis Maa? Kuidas moodustuvad maavarad? Kus me kasutame maavarasid, kuidas me neid kaevandame ning mis muutub maaga, kus maavara on välja kaevandatud? Kuidas see kõik on GISiga seotud? Geodisain on TTÜ Tehnoloogiakooli kursus, kus noored gümnaasiumiõpilased hakkavad mõistma kavandamisega seostuvaid termineid ning saavad edaspidi paremini aru ajakirjanduses ilmuvatest artiklitest kaevandamise teemal. Samuti õpivad seostama maavarade vajadust meie igapäevaelus, saavad teada, kust tulevad nööbid, lusikad jne. Vaata tegevusi TTÜ mäeinstituudi kodulehelt: http://mi.ttu.ee/geodisain/

 

12.00 – 13.00 Vaheaeg (vaheajal on võimalik külastada väikeses konverentsisaalis näitust “Rahvaloenduse kaardid läbi aegade” või Rahvusraamatukogu Veetorni tänava poolsel küljel näitust “KAART & kaart – ajareis Tallinnas” )

 

13.00 Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem (www.ra.ee/kaardid) - Kadri Tooming (Rahvusarhiiv)

Rahvusarhiivi kaardikogusse kuulub hinnanguliselt umbes 150 000 kaardilehte, mis katavad ajavahemikku 17. -20. sajandini. Hinnalisima osa moodustab ajalooarhiivi käsikirjaliste kaartide kogu, mille vanim osa pärineb Rootsi ajast. Ajalooarhiivi ja Riigiarhiivi fondides leidub ka trükikaarte erinevatest perioodidest. Juba 1998. aastast on kasutajatel olnud võimalik veebis töötada kaartide registriga, mis sisaldas ajalooarhiivi kaartide kirjeldusi. 2008. aastast alustati kaartide digiteerimist kaardikogu vanimast osast, veebi jõudsid esimesed kaartide digipildid. 2010. aastal sai struktuurifondide vahendistest rahastuse projekt „Rahvusarhiivi kaartide ja plaanide digiteerimine“, mille raames digiteeritakse 2012. aastaks 19 700 kaardilehte. Projekt sai ajendiks olemasoleva Ajalooarhiivi kaartide registri arendamiseks Rahvusarhiivi ühtseks kaardiinfosüsteemiks. Uues süsteemis on ajaloolised kaardid seotud ligikaudsete koordinaatidega, mis võimaldab teha otsinguid ka tänapäevasel maakaardil. Juttu tulebki sellest, mida ja kuidas Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemist kartograafia- ja ajaloohuviline leida võib. 

13.20 Mida huvitavat saab teha Maa-ameti kaardiserverit kasutades? – Sulev Õitspuu (Maa-amet)

13.40 Virtuaalne Tallinna vanalinn – Ave Kargaja (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

Peagi on igaühel võimalik ringi käia virtuaalses Tallinna vanalinnas, oluline on vaid arvuti ja interneti olemasolu. Silmitseda saab detailselt hoonete arhitektuurilist omapära, lugeda lugusid hoonete ajaloo ja tänapäeva kohta, kuulata ja vaadata klippe vanalinna vaatamisväärsustest, imetleda tänapäevaseid ja ajaloolisi fotosid põnevaist paigust. Virtuaalse maailma kõrval avaneb võrdluseks reaalne maailm panoraamfotode kaudu. Viimased on juba praegu kättesaadavad aadressil www.360.tallinn.ee

14.00 Kaartide kasutamine 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse etappidel – Kristjan Roosild (Statistikaamet)

Vaatame GIS-i, täpsemini kaardirakenduste kasutamist läbi 2011 aasta rahva- ja eluruumide loenduse erinevate etappide:
Kaardirakendust kasutavad ettevalmistamise etapis personali töötajad, kes loendajaid värbavad. E-vastamise ajal kasutame meie kõik aadressiotsingut ja  näeme kaardil leitud aadressi asukohta. Samal ajal saab loenduse juht jälgida oma kaardilt, kuidas loendus erinevates piirkondades edeneb. Kaardirakendus on ka loendaja ning andmekorrastajate töövahend. Kõige eelneva tulemusena on kogutud sellised asukohapõhised statistilised andmed, mille abil on saab teha erinevaid teemakaarte ja ruumilisi päringuid.

 

14.30 – 15.00  Vaheaeg (vaheajal on võimalik külastada väikeses konverentsisaalis näitust “Rahvaloenduse kaardid läbi aegade” või Rahvusraamatukogu Veetorni tänava poolsel küljel näitust “KAART & kaart – ajareis Tallinnas“)

 

15.00 Joonistamis- ja kaardi koostamise võistluse parimate tööde autasustamine

15.20 “Taisto Praks – ühe metsavenna lugu läbi kaartide” – Eduard Pukkonen

See on lugu ühest ingerisoome poisist, kes jõudis 13-aastase orvuna Eestisse ja elas 1948.aastani Võrumaa taludes. Venemaale tagasisaatmise vältimiseks elas üle 4 aasta metsapunkrites koos Eesti metsavendadega, nägi kõigi kaaslaste hukkumist ja peale haavatuna julgeoleku kätte langemist saadeti 25 aastaks Vorkuta vangilaagrisse.Kaardimaterjali abil näidatakse ühe inimese elukäigu näitel kahe rahvuse – ingerisoomlaste ja eestlaste raske saatuse põimumist sõja ajal ja järel.

15.40 Regio Streetview Baltikumis – Sven Veskioja (Regio)

Ettekande kava:

  • Huvitav – saamislugu, kuidas näeb Streetview rakendus välja, milleks on Streetview’d vaja,  millisena hakatakse nägema Eestit, Streetview rakenduses.
  • Oluline – Kus ja kui palju teid läbi sõideti, vana ja uus tehnoloogia, millal valmib lõplikult Eesti Streetview.
  • Regio tehnoloogia – tehnoloogiast, mida kasutatakse Regios Streetview tööde juhtimiseks.
  • Streetview tehnoloogia – veidike tehnoloogiast, mida kasutatakse autodel.

16.00 ArcGIS Online – lihtne ja tasuta GIS igaühele – Nils Nitov (AlphaGIS)

ArcGIS Online on veebikeskkond, mis võimaldab tasuta koostada, otsida ja kasutada erinevaid kaarte ja veebirakendusi ning samuti jagada enda isiklikke või asutuse poolt tehtud kaarte/rakendusi teiste inimestega. Esitluse käigus loome kohapeal interaktiivse veebikaardi, lisades sinna nii enda isiklikke ruumiandmeid kui ka välised GIS-teenused. Vaatleme parimaid viise kaardiandmete visualiseerimiseks, infopäringute seadistamiseks ja valmis tehtud kaartide jagamise võimalusi teistele osapooltele. Tutvume võimalustega, kuidas lihtsal moel oma andmeid teistele tasuta veebikaardi kaudu kättesaadavaks teha.

16.30 Diskussioon ja kokkuvõte

 

One thought on “Kava ja ettekanded

  1. Pingback: GIS-päeva ettekanded ja videod kättesaadavad | GIS-päev