Uurimistööde konkurss

GIS-päeva raames toimunud uurimistööde konkursi tulemused

Peaauhind

Mattias Kerge. Läänemaa Ühisgümnaasium
MUUTUSED LÄÄNEMAA METSASUSES VIIMASE SAJANDI JOOKSUL JA NENDE PÕHJUSED

2. koht 

Lauri Eving. Tallinna Reaalkool. Pärnu linna ruumilise arengu kajastus ühistranspordivõrgu muutustes 20.-21. sajandil

Linda Kuusik. Gustav Adolfi Gümnaasium. Kliimamuutused Rootsis viimase 10 000 aasta jooksul

Eriauhind põhjaliku kodu-uurimusliku töö eest

Maria Laurimäe. Jakob Westholmi Gümnaasium  Pedassaare kaardilugu

AlphaGISi eriauhind tehnilise teostuse eest

Rhea Kõivutalu„ Tallinna Reaalkool. Karvase mammuti levik läbi aja ja tema elukeskonna määramine

 

 

Konkursi tingimused olid:

Just nagu eelnevatel aastatel on olnud traditsiooniks, toimuvad ka sel aastal GIS-päeva eel õpilaskonkursid parima uurimistöö valimiseks. Sel aastal oleme aga eriti põnevil, kuna konkurss on avatud nii üldhariduskoolide õpilastele kui üliõpilastele!

Uurimistööde konkursile on oodatud osaleja enda koostatud uurimistöö, milles on kasutatud GIS-tehnoloogiaid. Kasutatavate tarkvarade osas piirangud puuduvad, kasutada võib nii ESRI lahendusi (nt ArcGIS Online, ArcGIS Pro), vabavaralist QGIS-i, Google Mapsi või muud.

Töö peab sisaldama järgnevaid osi:

 • Tiitelleht (töö pealkiri, autori ees- ja perekonnanimi, klass/kursus, e-posti aadress, kontakttelefon, juhendaja(te) nimi, (üli)kooli nimi, aasta)
 • Sisukord
 • Sissejuhatus
 • Sisuosa
 • Kokkuvõte
 • Kasutatud allikate loetelu
 • Vajadusel lisad (joonised, tabelid jm)

Uurimistöö peab olema vormistatud Times New Roman 12-punktilise kirjasuuruse ja reavahega 1,5. Tekst peab olema rööpjoondatud (justified) ja leheküljed nummerdatud. Kasutatud joonistel peab olema allkiri ja tabelitel pealkiri.

Koostatud uurimistöö tuleb saata hiljemalt 6. novembriks 2020 PDF-vormingus aadressile gispaev@gmail.com.

Uurimistööle peavad olema lisatud järgmised andmed:

 • Autori ees- ja perekonnanimi
 • Autori vanus
 • Kool või ülikool
 • Töö valmimise aasta
 • Kasutatud allikad

Töid hinnatakse kolmes vanuserühmas:

 • 11-15-aastased õpilased
 • 16-19-aastased õpilase
 • üliõpilased

Žürii hinnangute põhjal tunnustatakse iga vanuserühma kolme esimest kohta (kokku üheksa auhinda). Uurimistöös hinnatakse originaalsust, tehnilist teostust, rakenduslikkust, tulemuste vastavust seatud eesmärkidele, analüüsioskust ning vormistust, sh kasutatud allikate viitamise korrektsust.

Vähemalt neljaliikmeline žürii valib hiljemalt 15. novembriks 2020 välja võidutööd. Auhinnad tehakse teatavaks GIS-päeval 18. novembril 2020 Eesti Rahvusraamatukogus. Võitjatele jagatavad auhinnad kuulutatakse välja ka GIS-päeva Facebooki lehelKonkursi võitjate nimed pannakse üles GIS-päeva veebilehele www.gispaev.eeTunnustuse pälvinud uurimistööd säilitatakse GIS-päeva koduleheküljel.