Mis on GIS?

Geograafiline infosüsteem (GIS) on omavahel seotud kogum tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse geograafilise info vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks.

GIS annab raamistiku ruumiandmete ja nendega seotud informatsiooni kogumiseks ja haldamiseks selliselt, et seda saab visualiseerida ja analüüsida.

Esimeseks GIS-i komponendiks on riistvara. Traditsiooniliselt asus personaalarvuti spetsialisti töölaual. Täna on aga kasutajail palju rohkem liikumisvabadust, kuna GIS-i funktsioone saab kasutada erinevates mobiilsetes seadmetes: sülearvutites, pihuarvutites ja mobiiltelefonides. Riistvara mõjutab andmete töötlemise kiirust, kasutamise lihtsust ja võimalikke väljundite tüüpe.

Teiseks GIS-i komponendiks on arvuti(te)sse paigaldatav tarkvara. Selleks võib olla lihtne veebibrauser, mille korral kogu töö tehakse teenuseid kasutades serverite poolt, kuid tõenäolisemalt on selleks teatud GIStarkvarapakett. Tarkvaratootjate (nt Esri, Intergraph, Autodesk, Pitney Bowes Business Insight vms) poolt pakutavad tooted on erineva keerukusastmega ja andmetöötlusvõimega.

GIS-i kolmas komponent on andmebaas. Andmed on aluseks nii kaartide koostamisel kui ka kõikvõimalike erineva sisu ja suunitlusega ülesannete lahendamisel.

GIS-i neljandaks komponendiks on toimingud. Lahendatud peavad olema erinevad haldusküsimused, et säilitada kõrge kvaliteet, vastata organisatsiooni nõuetele jne. Analüüside tegemiseks on vajalikud selgesti kirjeldatud ja järjekindlad meetodid.

Viimane, kuid kõige olulisem GIS-i komponent on inimressurss. Inimesed peavad defineerima toimingud ja GIS-i ülesanded. Kui inimesed saavad tihti parandada teiste GIS-i komponentide puudujääke, ei saa ka kõige võimekamad GIS-tarkvarad ja riistvarad kompenseerida organisatsiooni ebakompetentsust. GIS-i kasutajatel on vajalikud erineva tasemega oskused sõltuvalt sellest, mis on nende roll. Kõik peavad aga ruumiandmetega töötamisel omama elementaarseid baasteadmisi nagu andmeallikad, mõõtkava, täpsus ning tarkvaratoodete funktsionaalsus.

GIS funktsioonid võib jagada neljaks:

  • andmete kaardistamine ja visualiseerimine;
  • geograafilise informatsiooni haldamine;
  • andmete kogumine ja uuendamine;
  • geograafilised analüüsid.

Täiendavat lugemist: