GIS-spetsialistid

GIS-spetsialistid on isikud, kes tegelevad igapäevaselt kaartide valmistamise, geoandmebaaside loomise ja/või haldusega, GIS-i abil ruumiliste analüüside ja planeeringute teostamisega ja/või erinevate GIS-i arendustega.

Tänapäeval tekib üha enam juurde neid valdkondi, kus avastatakse ruumiandmete olulisus ja GIS-ide potentsiaal nende analüüsil ja töötlusel. Seepärast on GIS-spetsialistide kui tulevaste tööandjate ja/või teenusepakkujate jaoks väga oluline ühiskonna ja õpilaste/tudengite teavitamine GIS-i olemusest ja selle võimalustest. GIS-päeval osalemine võimaldab GIS-spetsialistidel esitleda enda poolt välja töödatud GIS-i rakendusi ja tekitada sellega õpilastes/tudengites huvi GIS-i valdkonna vastu ning tuua välja GIS-i rakenduste kasutamisel saadav kasu.

GIS-spetsialistidel on GIS-päeval võimalik osaleda järgnevate tegevuste kaudu:

  • teha ettekanne oma ettevõttes/asutuses välja töötatud ja/või kasutatava GIS-i rakenduse kohta;
  • võtta osa 14. novembril Eesti Rahvusraamatukogus toimuvast konverentsist, mille raames tutvustatakse geograafia ja GIS-i arengusuundi ning praktilisi kasutusalasid;
  • tutvuda konverentsi raames läbi viidava kaardinäitusega;
  • tutvuda Eesti Rahvusraamatukogu fuajees kõrgkoolide, riigiasutuste, GIS-i ja kaardifirmade tegevusalade, andmekogude ja tarkvaralahendustega.

GIS-päeval osaledes:

  • saad teada uutest arengusuundadest ja kasutusaladest GIS-i valdkonnas;
  • saad tutvuda teiste GIS-i firmade poolt loodud arendustega;
  • saad esitleda kõigile GIS-päeval osalejatele oma ettevõttes tehtud uudseid GIS-i arendusi;
  • saad jagada kogemusi teiste GIS ekspertidega.

PS! Juhul kui sul ei ole võimalik 14. novembril Eesti Rahvusraamatukokku tulla ja selle raames korraldatavatel üritustel osaleda, korralda oma lapse või sugulase klassis GIS-i tutvustav infotund või tutvusta oma perele GIS-i rakendusvõimalusi.