Haridustöötajad

Haridustöötajad on üldhariduskoolides, ülikoolides ja muudes kõrgkoolides õpetamisega tegelevad isikud. Siia alla kuuluvad samuti üldiselt GIS valdkonnas koolitusi pakkuvad isikud.

Erinevate tehnoloogiate kaasamine on tänapäeva õppetöös paratamatu ning selle abil on haridustöötajatel võimalik anda haridusele pigem praktilist lisaväärtust. Loodusteadusliku hariduse puhul sobib praktilist lisaväärtust andvaks tehnoloogiaks suurepäraselt GIS (geoinfosüsteem). Sellepärast ongi oluline, et õpetajad oskaks ja julgeks GIS-i õppetöö raames kasutada. GIS-päeval osalemine annab võimaluse tutvuda erinevate GIS-i tehnoloogiatega ja arengusuundadega, teada saada geograafiateaduse uurimismeetoditest ning GIS-i põhistest rakendustest erinevates eluvaldkondades. Lisaks on haridustöötajatel GIS-päeva raames võimalik omanda oskusi GIS-i kaasamisel õppetöösse.

Haridustöötajatel on GIS-päeval võimalik osaleda järgnevate tegevuste kaudu:

  • võtta osa 14. novembril Rahvusraamatukogu arvutiklassis toimuvast praktilisest tunnist, kus tutvustatakse geograafia õpetamise võimalusi interneti ja GIS-i arvutiprogrammide kaasabil;
  • teha 14. novembril toimuval konverentsil ettekanne, mis käsitleb GIS-i kaasamist geograafia õpetamisel või tutvustab mõnda muud GIS-iga seotud olulist aspekti üldharidus või ülikooli/kõrgkoolide hariduses;
  • innustada oma õpilasi osa võtma uurimistööde konkursist ja kaardi koostamise võistlusest, juhendades neid sealjuures;
  • võtta osa 14. novembril toimuvast konverentsist, mille raames tutvustatakse ettekannetega geograafia ja GISi arengusuundi ning praktilisi kasutusalasid;
  • tutvuda konverentsi raames läbi viidava kaardinäitusega;
  • tutvuda fuajees kõrgkoolide, riigiasutuste, GIS-i ja kaardifirmade tegevusalade, andmekogude ja tarkvaralahendustega.

GIS-päeval osaledes:

  • saad teada uutest arengusuundadest ja kasutusaladest GIS-i valdkonnas;
  • saad uusi kogemusi/ideid erinevate GIS rakenduste kasutamise kohta;
  • saad uusi oskusi GIS-i kaasamiseks geograafia õpetamisel ning oskad nende põhjal õpilastele koostada uusi ja huvitavaid ülesandeid;
  • saad GIS valdkonnas uusi kontakte.

PS! Juhul kui sul ei ole võimalik 14. novembril Eesti Rahvusraamatukokku tulla ja selle raames korraldatavatel üritustel osaleda, saad alati oma õpilastele ja/või kolleegidele korraldada GIS päeva puhul mõne vahva GIS-i teemalise ürituse!