Geograafia nädal 12.-18. novembril

Eesti Geoinformaatika Selts (ESTGIS) ja Eesti Geograafiaõpetajate Ühing korraldavad esmakordselt mitmeid konkursse ja koolitusi õpetajatele ja õpilastele 12.-18.novembril toimuva geograafia nädala raames. Geograafia nädala eesmärk on populariseerida geograafilist kirjaoskust ja edendada geoinformaatika võimaluste kasutuselevõttu haridusasutustes.

Koostöös korraldatakse geograafiaõpetajatele ja erineva vanuseastme õpilastele mitmeid koolitusi ja õppepäevi, kus tutvustatakse nutitelefonidega/GPSiga kaardiandmete kogumist kaartide koostamist ja mitmesuguste ülesannete lahendamist kaarditarkvaradega. Lisaks külastavad ESTGIS-i GIS-i spetsialistid koole, et tutvustada oma igapäevatööd geoinformaatikas, kartograafias ja teistel geograafiaga seotud erialadel.

Geograafia nädala keskne päev on kolmapäev 14. november, mil Eesti Rahvusraamatukogus toimub GIS-päev, kus tehakse õpilaste kaardivõistluse, geograafiateemalise joonistusvõistluse, geograafiaõpetajate õppematerjalide ning muude konkursside kokkuvõtted.

Õpetajate õppematerjalide koostamise konkursi kohta leiab täpsemat infot: http://www.gispaev.ee/gis-paev-2012/konkurss-geoinfosusteemide-gis-i-ja-ikt-rakendamine-uues-oppekavas/

Õpilaste kaardi- ja joonistusvõistluse kohta on info GIS-päeva veebilehel:

http://www.gispaev.ee/gis-paev-2012/kaardivoistlus/ 

http://www.gispaev.ee/gis-paev-2012/joonistusvoistlus/

 

 

Eesti Geoinformaatika Selts Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

 

Kommenteerimine on suletud