Uurimustööde konkurss 2019 on nüüd avatud!

Selleaastase GIS-päeva raames toimuv uurimistööde konkurss on avatud!

Just nagu eelnevatel aastatel on olnud traditsiooniks, toimuvad ka sel aastal GIS-päeva eel õpilaskonkursid parima uurimistöö ning parima kaardi valimiseks. Sel aastal oleme aga eriti põnevil, kuna mõlemad konkursid on avatud nii üldhariduskoolide õpilastele kui ka üliõpilastele!

Uurimistööde konkursile on oodatud osaleja enda koostatud uurimistöö, milles on kasutatud GIS-tehnoloogiaid. Kasutatavate tarkvarade osas piirangud puuduvad, kasutada võib nii ESRI lahendusi (nt ArcGIS Online, ArcGIS Pro), vabavaralist QGIS-i, Google Mapsi või muud.

Töö peab sisaldama järgnevaid osi:

 • Tiitelleht (töö pealkiri, autori ees- ja perekonnanimi, klass/kursus, e-posti aadress, kontakttelefon, juhendaja(te) nimi, (üli)kooli nimi, aasta)
 • Sisukord
 • Sissejuhatus
 • Sisuosa
 • Kokkuvõte
 • Kasutatud allikate loetelu
 • Vajadusel lisad (joonised, tabelid jm)

Uurimistöö peab olema vormistatud Times New Roman 12-punktilise kirjasuuruse ja reavahega 1,5. Tekst peab olema rööpjoondatud (justified) ja leheküljed nummerdatud. Kasutatud joonistel peab olema allkiri ja tabelitel pealkiri.

Koostatud uurimistöö tuleb saata hiljemalt 3. novembriks 2019 PDF-vormingus aadressile gispaev@gmail.com.

Uurimistööle peavad olema lisatud järgmised andmed:

 • Autori ees- ja perekonnanimi
 • Autori vanus
 • Kool või ülikool
 • Töö valmimise aasta
 • Kasutatud allikad

Töid hinnatakse kolmes vanuserühmas:

 • 11-15-aastased õpilased
 • 16-19-aastased õpilase
 • üliõpilased

Žürii hinnangute põhjal tunnustatakse iga vanuserühma kolme esimest kohta (kokku üheksa auhinda). Uurimistöös hinnatakse originaalsust, tehnilist teostust, rakenduslikkust, tulemuste vastavust seatud eesmärkidele, analüüsioskust ning vormistust, sh kasutatud allikate viitamise korrektsust.

Vähemalt neljaliikmeline žürii valib hiljemalt 10. novembriks 2019 välja võidutööd. Auhinnad antakse autoritele üle GIS-päeval 13. novembril 2019 Eesti Rahvusraamatukogus. Võitjatele jagatavad auhinnad kuulutatakse eelnevalt välja GIS-päeva Facebooki lehel.

Konkursi võitjate nimed pannakse üles GIS-päeva veebilehele www.gispaev.ee. Tunnustuse pälvinud uurimistööd säilitatakse GIS-päeva koduleheküljel.

 

Kommenteerimine on suletud