GIS-päev 14. novembril 2018

Tule GIS-päevale 14. novembril!

Eesti rahvusraamatukogus toimub 14. novembril juba 14. korda GIS-päev, mis tutvustab geograafia ja asukohapõhiste tehnoloogiate kasutamisega seotud erialade õppimis- ja karjäärivõimalusi.

GIS-päeval tutvustatakse GIS-tehnoloogiate kasutamist eri valdkondades ja haridusasutuste õppetöös. Näiteks saab kuulda ettekannet Tallinna linna ja nelja üldhariduskooli virgestusalade kaardistamise ühisprojektist, mille käigus kogusid kümme tegusat gümnasisti GIS-vahendeid kasutades andmeid ligi 400 mänguväljaku, rularambi, pingpongilaua, välijõusaali jm kohta. Kohapeal toimuvad aineõpetajatele ja õpilastele suunatud GIS-koolitused. Samuti saavad huvilised sel aastal osaleda rahvusraamatukogu haridusprogrammides, mis käsitlevad täiendavaid võimalusi erialainfo otsimiseks, hõlmates ka humanitaar- ja kunstiteadusi. Õpilased saavad osaleda uurimistööde ja kaardikonkursil.

Teadlikkuse suurendamine geoinformaatikast ja GIS-ist on oluline digihariduse edendamisel, et arendada kaasaegsete tehnoloogiate kasutusoskusi ning andmeanalüüsi ja ruumilise mõtlemise võimekust. Lisaks tehnoloogiauuenduste tundmaõppimisele pakub üritus õpilastele võimalust tutvuda potentsiaalsete karjäärivalikutega. Geoinformaatika ja asukohapõhised tehnoloogiad on lai ja praktiline valdkond, mis leiab rakendust pea kõikidel elualadel. GIS-päeval osalemine on hea võimalus tutvuda ja luua otsekontakt geoerialade praktikutega ning näha, mida selles valdkonnas tehakse.

Lisaks rahvusvahelisele GIS-päevale 14. novembril tähistatakse 11.–17. novembrini ülemaailmset geograafia­nädalat. GeoMentori programmi kaudu saab kooli oma tööst rääkima kutsuda GIS-, kartograafia- ja teisi valdkonnaga seotud spetsialiste (vt lähemalt http://www.gispaev.ee/abimaterjalid/­geomentor/, kontakt gispaev@gmail.com). Õpilased saavad geograafianädalal osaleda juba traditsiooniks saanud veebiviktoriinil, mis paneb proovile nende teadmised, silmaringi ja nutikuse.

Kommenteerimine on suletud