Tagasi kooli karjäärikuu – GIS spetsialistid koolis

November oli Tagasi kooli karjäärikuu. Selle raames tehti intervjuu Tallinna Reaalkooli õpetaja Piret Karuga, kes haaras võimalusest kutsuda enda kooli GIS spetsialist geograafia tundi läbi viima.

Eesti Geoinformaatika Seltsi eestvedamisel toimus eelmisel nädalal üleriigiline geograafianädal, mille raames käisid selle valdkonna inimesed ka koolides oma eriala tutvustamas ja külalistunde andmas. Haarasime nööbist Tallinna Reaalkooli õpetajal Piret Karul, kes GIS valdkonna spetsialisti oma tundi võttis ja uurisime, mida tema sellisest külalistundide korraldamisest arvab.

Millist lisandväärtust teie hinnangul selline kooliväliste osapooltega kombineeritud õppetegevus annab?

P.K.:“Õpilased saavad tutvuda elualadega, kus koolis õpitut rakendatakse, kinnitust selle, et koolis käsitletu eksisteerib ka väljaspool koolimaja. Saavad teavet uutest tehnoloogiatest, ideid uurimusliku töö tegemiseks. Õpetajalt nõuab see aga lisatööd ja lisa ajaressurssi, samuti oma töö ümberkorraldamist. Kuna õpetan kolme paralleelklassi korraga, siis alati ei taha külalised nö kolme seanssi korraldada.“

Millised on teie senised kogemused külalisõpetajate leidmisel ja kutsumisel?

P.K.:“Siiani ei ole olnud probleemi külalislektori leidmisega. Eelistan inimesi, kellest tean, mida nad räägivad. Ei saa alati öelda, et külalislektori (õpetajaks nimetamine on siiski pisut pretensioonikas) esinemisest tohutu suur tulu tõuseb.“

Kas ja kuidas toetavad kooliprogrammi sellised koolide külastused eriala spetsialistide poolt?

P.K.:“Arvan, et toetavad just noorte karjäärivalikuid. GIS-päeva lektoritega olin väga rahul ja õpilased kuulasid huviga.“

Kokkuvõttes – kindlasti rikastavad külalised väljastpoolt koolisüsteemi noorte koolitunde ja toetavad erialavalikuid. Samamoodi toetab koole ja õpetajaid rahvusvaheline programm GeoMentor, mille raames aitavad GIS-spetsialistid ja geoinformaatikud koole kasutama geoinformaatikat igapäevases õppetöös. Loe rohkem: http://giskoolis.maps.arcgis.com/home/index.html

Ja nagu GIS-päeva külalistundide üleskutses selle eriala spetsialistidele öeldi: miks mitte valida välja üks või paar kooli ning rääkida õpilastele sellest, mis teid köidab. Kes teab, võib-olla valib just mõni neist enda tulevase elukutse teie huvitava loengu/töö toa tõttu. See oleks ju meeliülendav tunne!

Inspiratsiooniks GIS-päeva video: http://www.gispaev.ee/avaleht/gis-paeva-video/

 

Kommenteerimine on suletud