Mis on kavas GIS-päeval?

10.00 Tervitussõnavõtt – Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu)

10.10 Avasõna – Anu Reinart (Tartu Observatooriumi direktor)

10.30 ”GIS-i õpetamine Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis” – Svetlana Gornostajeva (Tallinna Mustjõe Gümnaasium)

Ettekanne tutvustab, kuidas vene õppekeelega Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis õpetatakse geoinformaatika valikursuse, jt tegevuste abil GIS-i.

11.00 ”Eesti rannad” – Johanna Mägi ja Eliise Hendrikson (Elva Gümnaasium)

Ettekanne tutvustab Elva Gümnaasiumi 9. klassi õpilaste Johanna Mägi ja Eliise Hendriksoni loovtööd ArcGis Onlines.

11.20 ”GeoMentor programm Eestis” – Ranel Suurna (AlphaGIS)

GeoMentor on haridusvaldkonnale suunatud spetsiaalne programm, mis kutsub geoinformaatikuid ja teisi erialaspetsialiste üles andma oma vabatahtlikku panust GIS-tehnoloogia tõhusamaks kasutamiseks üldhariduskoolide õppetöös. Ettekandes antakse ülevaade programmi sisust ja sellega seotud materjalidest.

 

12.00 – 13.00 Vaheaeg (võimalik külastada Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis kaardinäitust “Füüsiline kaart – sinu esimene tutvus koduMaaga“)

 

13.00 – 14.00 Töötuba „GIS-i kasutamine geograafia uurimis- ja loovtöödes“ – Vaike Rootsmaa (Rannu Kool/Jaan Poska Gümnaasium) ja Ele Pidmann (Gustav Adolfi Gümnaasium). Töötuba toimub väikeses konverentsisaalis!

Tutvustatakse GIS-i kasutamise võimalusi geograafia uurimustöödes. Samuti antakse praktilisi näpunäiteid ning ideid, mille kohta põhikooli õpilane või gümnasist oma uurimis- või loovtööd teha võiks. Töötuba on eelkõige mõeldud õpilastele.

 

13.00 “A sense of place. Using social media data for urban and transportation planning” – Damiano Cerrone (Eesti Kunstiakadeemia)*

When we talk about spatial planning, we are led to consider the urban landscape as a physical arrangement defined by objects, voids and their visible relations. For decades, the field of urban morphology has sought to unveil, measure and study these relations to learn more about the evolution of the city form. This talk will present a series of case studies and data-driven planning methodologies tailored to the small-scale urban area. New tools and techniques can be developed to monitor trends in both the networked and the physical city, and answer current demands as they emerge. The presentation will focus on “A sense of place” a study commissioned by the city of Turku to test the use of social media data for urban and transportation planning.
This study has received two awards at the ESRI UC in San Diego for the Young Scholar of the Year and the 2nd prize for the most unique map of the year.

13.30 “Keskuskohtade mõju hindamine mobiillpositsioneerimise andmetel” – Anto Aasa (Tartu Ülikool)

Ettekanne tutvustab GIS-i rakendamist keskuste ja tagamaade määratlemisel ja analüüsil. Keskuste – tagamaade piirid, suhe ja paiknemine on olnud oluline teema ka näiteks igikestva Eesti haldusreformi kontekstis (millised peaks olema omavalitsuste keskused ja kuidas peaks kulgema omavalitsuste piirid). Ettekandes käsitletakse üksikute ürituste mõjukuse hindamise võimalusi kasutades mobiilpositsioneerimise andmeid. Analüüsi tulemusena tekkivad teadmised on olulised ürituste korraldamisega seotud inimestele: kui palju inimesi meid külastas, kust ja kui kaugelt nad tulid, kuidas käituvad kohalikud elanikud ürituse ajal (jäävad pigem kohale või põgenevad)?

13.50 ”Võimalikud viisid voorte tuvastamiseks GIS-tarkvaraga LiDARi kõrgusmudelilt” – Risto Ülem (Tartu Ülikool)

Ettekanne tutvustab Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi kaitsmiseks tehtud uurimustööd. Töö eesmärgiks oli analüüsida võimalikke voorte tuvastusmeetodeid GIS-tarkvaraga ja leida moodus, kuidas analüütiliste meetoditega tuvastada LiDARi pildilt uurimisalasse jäävad potentsiaalsed voorteks kvalifitseeruvad pinnavormid nende morfomeetria alusel.

14.10 ”Kuhu võib jõuda GIS-alase uurimistööga” – Karl Kiur Saar ja Sander Varbla (Tallinna Tehnikaülikool)

Gümnaasiumi kohustuslik uurimistöö ei pea ilmtingimata olema nuhtlus kaelas vaid hoopis alus meeldejäävate kogemuste omandamiseks. Ettekandes antaksegi põgus ülevaade sellest, mis võimalused võivad avaneda GIS-alase uurimistööga. Samuti räägitakse edasiõppimise võimalustest GIS-valdkonnaga seotud erialadel.

14.30 – 15.00   Vaheaeg (võimalik külastada Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis  kaardinäitust “Füüsiline kaart – sinu esimene tutvus koduMaaga“)

 

15.00 Uurimistööde konkursi ja kaardivõistluse parimate tööde autasustamine

15.20 “GIS rakendamisest omavalitsuses” – Tõnis Kundla (Harku Vallavalitsus)

GIS-i rakendamise vajadustest, eelistest, puudustest jms kahe erineva suurusega kohaliku omavalitsuse näitel lähtudes isiklikust kogemusest.

15.40 ”PRIA avalikud kaarditeenused ja kaardi kasutusvõimalused” –  Mihkel Oviir (CGI)

2014. aastal valmis PRIA-s koostöös IT-teenuste ettevõttega CGI Eesti AS uus ja kaasaegne avalikkusele suunatud veebikaart. Lisaks käivitusid mitmed ruumiandmete teenused. Ettekandes demonstreeritakse, kuidas PRIA kaarditeenused aitavad leida lahendusi hetkel aktuaalsetele väljakutsetele nagu seakatku leviku käsitlemine jt.

16.00 “Geoinformaatilised jooksumaastikud” – Raivo Alla (Maa-amet)

“Ruum on koht, mida praktiseeritakse” (Michel de Certeau)
Ettekandel on mõned antropoloogilised (metsa poole) ja inimgeograafilised (linna poole) lähtekohad. Kõne all on kohad ja mitte-kohad ning see, kuidas inimene liikumises avastab ja loob ruumi. Ehk tutvustatakse liikumist kui maailma kaardistavat praktikat ja samuti visandatakse võimalused, kuidas see kõik geoinfosüsteemides esitub.

16.30 Diskussioon ja kokkuvõte

* ettekanne on inglise keeles

Kommenteerimine on suletud