GIS-päev 2015 tagasiside

Selleks, et tuleval aastal saaksime pakkuda veel põnevamat kava ja paremat korraldust, siis palume GIS-päeval osalenud ja ka mitteosalenud inimesel täita lühike tagasisideankeet aadressil http://lingid.ee/GISpaev2015

Kommenteerimine on suletud